Magnesiumtillskott

Magnesiumtillskott

Magnesiumtillskott – Hur mår du? Känner du dig trött? Vill ha ut mer av din träning? Förbättra återhämtning och sömn? Bli piggare i din vardag? Då är ett magnesiumtillskott något för dig!

M3 Mineral innehåller tre essentiella vitaminer och mineraler som är extra intressanta för dig som tränar mycket. Magnesium, zink och vitamin B6 är en välkänd blandning som uppskattas bland hårt tränande idrottare och styrkeatleter.

ZMA sägs även förbättra sömnkvaliten! Ett populärt magnesiumtillskott.

199:- / st

ZMA innehåller bl.a. mineralerna zink och magnesium som är viktiga för proteinsyntesen. Zink är även viktigt för upprätthållandet av normala nivåer manligt könshormon. Detta muskelbyggande hormon ökar muskelmassan och återhämtningen. Mycket bra tillskott för dig som tränar mycket och lever ett stressigt liv.

199:- / st

Core ZMA består av en vetenskaplig blandning av aminosyrebundet (kelaterat) zink och magnesium med hög biotillgänglighet samt vitamin B6. ZMA är ett mycket populärt kosttillskott bland bodybuilders, styrkeatleter och elitidrottare och ska intas före nattsömn.

Har högsta möjliga biotillgänglighet med kelaterat zink och magnesium.

Kampanj tom 2/2! 159:- / st

Vad är magnesium?

Magnesium är ett grundämne som tillhör gruppen alkaliska jordmetaller och återfinns i jordskorpan. I växtriket ingår magnesium i klorofyllmolekyler och krävs därmed för fotosyntesen.

Naturens kemiska process där klorofyllmolekyler absorberad solljus som sedan omvandlas till energi. Magnesium är vattenlösligt och är den tredje vanligaste mineralen i havsvatten. I den mänskliga kroppen återfinns de högsta halterna av magnesium i våra tänder och skelett.

Hur viktigt är Magnesiumtillskott?

Magnesium utgör en viktig faktor i många centrala kroppsfunktioner och det kan finnas mycket att vinna på att äta magnesiumtillskott. Exempelvis kräver varje enskild cell i kroppen magnesium för att fungera och inte brytas ner.

Mer än trehundra olika biokemiska reaktioner kräver magnesium för att aktiveras i den mänskliga kroppen. Bland annat är mineralet nödvändigt för aktivering av mer än 70 % av kroppens alla enzymer samt för kroppens förmåga att absorbera kalcium och proteiner.

Magnesium är även betydelsefullt för cell-, nerv-, skelett- och muskelfunktioner. Utan magnesium kan inte basala kroppsfunktioner som muskelavslappning efter en muskelsammandragning fungera. Hjärtat är en muskel och dess sammandragningar och pumpverksamhet skulle inte kunna fungera som den gör utan magnesium. Magnesiumtillskott hjälper kroppen återhämta sig.

 • Magnesium hjälper cellerna reparera sig
 • Magnesiumtillskott hjälper musklerna att slappna av
 • Hjälper kroppen ta till sig mineralet kalcium
 • Magnesiumtillskott är viktigt för kroppens skelett
 • Magnesiumtillskott hjälper kroppen med vätskeregleringen och är extra viktigt varma dagar och vid hård träning

Viktigt med vitaminer och mineraler

Vitaminer och mineraler har stor betydelse för kroppen och det är via kosten vi tillför dessa livsnödvändiga byggnadsstenar.  Får vi inte i oss tillräckligt med magnesium kan vi inte tillgodogöra oss mineralen kalcium.

Faktum är att magnesium styr både upptaget samt användningen av kalcium i kroppen. Äter du magnesiumtillskott kan du vara säker på att dina halter av mineralet är tillräckliga och du slipper drabbas av kalcium avlagringar och förkalkningar av organ och leder.

Mineralerna kalcium och magnesium är med andra ord beroende av varandra. De både samverkar, motverkar och balanserar varandra.

Hur mycket Magnesium ska man äta?

Det rekommenderade dagliga intaget av magnesium är cirka 300-350 milligram. Äter du inte magnesiumtillskott finns det gott om magnesiumrika livsmedel. Du kan främst tillgodogöra dig magnesium från alger, mandlar, grönkål, vetekli, spenat, bovete och råg. Ökade resultat av magnesiumtillskott

Proteinrika livsmedel som kött, kyckling, fisk och räkor innehåller också relativt höga halter av magnesium. Något som tyder på att vi kan gynnas av ett magnesiumtillskott är att vi inte kan lita på att dagens livsmedel innehåller så mycket magnesium som de borde.

Hanteringen av livsmedel kan nämligen sänka deras naturliga magnesiumhalt. Genom processer som kylning, lagring och transport kan närings- och mineralhalten i livsmedlen minska drastiskt. Raffinering av bladgrönsaker och fullkornsprodukter, som i vanliga fall är magnesiumrika, skapar stora mineralförluster. Om du är osäker på om du får i dig tillräckliga nivåer så är ett magnesiumtillskott att föredra.

Tillagning påverkar magnesiuminnehållet

När man maler olika sädesslag till mjöl går också stora magnesiumhalter förlorat. Detta på grund av att mineralen främst finns i vetet eller rågens grövre delar som skalet och grodden, som ofta sorteras bort efter malningen.

Vid rostning av mandlar, som är en ypperlig källa till magnesium, går mycket av mineralen förlorat. När vi tillreder gröna grönsaker hemma genom att koka dem eller förvara dem i kylskåp kan de också bli fattiga på mineraler.

Havsvatten som är magnesiumrikt kan vi i våra städer inte gottgöra oss eftersom vårt dricksvatten till största del utgörs av ytvatten från bäckar och floder. Ett magnesiumtillskott garanterar tillräckligt intag.

Tar du ett diuretikum, hjärtmedicin, astmamedicin, p-piller eller ett östrogentillskott?
Effekterna av vissa läkemedel har visat sig minska magnesiumnivåerna i kroppen genom att öka magnesiumförlust genom utsöndring via njurarna. Då är ett magnesiumtillskott extra viktigt 

Magnesiumtillskott vs mat?

Att livsmedel inte alltid är så pass näringsrika som man önskar innebär att många kan gynnas av magnesiumtillskott för ett bättre vitamin- och mineralupptag. Magnesiumtillskott utesluter inte en bra kost

Genom tillagning, transport och nerkylning kan mycket näring gå förlorat i råvarorna och din kropp kan drabbas av bristsjukdomar till följd av det försämrade vitamin- och mineralupptaget. Har du problem med sötsug, migrän, myrkrypningar i ben eller svåra PMS-besvär kan detta vara symtom på magnesiumbrist.

Magnesiumbrist tillhör en av de vanligaste bristsjukdomarna och beror på att mycket av de naturligt magnesiumrika livsmedlen behandlas eller raffineras. Med ett magnesiumtillskott kan man reglera halterna i kroppen och motverka att en bristsjukdom uppstår.

Har du en förkärlek för förädlade, bearbetade och raffinerade livsmedel som vitt bröd, godis och läsk kan detta alltså leda till brist på magnesium.

Vätskedrivande produkter minskar magnesiumnivåerna

Dessa typer av livsmedel kan ha berövats 80 % av sitt vitamin- och mineralinnehåll. Magnesium krävs för en välfungerande lever, galla, bukspottkörtel och blodsockerbalans, organ och kroppsliga processer som sköter avgiftning samt reglerar insulinnivåerna i kroppen.

Äter du mycket skräpmat och livsmedel med konstgjorda tillsatser går dessa processer och organ på högvarv och en stor dos magnesium krävs för att de ska fungera fläckfritt. Detta kan leda till magnesiumbrist om du inte äter magnesiumtillskott.

Drycker som te och kaffe driver ut magnesium ur kroppen i och med den ökade urinproduktionen eftersom de är vätskedrivande.

Symptom vid Magnesiumbrist?

Intar du inte magnesiumtillskott kan eventuell magnesiumbrist till följd av ensidig och näringsfattig kost leda till många negativa konsekvenser.

Äter du näringsfattiga livsmedel, stressar mycket och dricker stora mängder alkohol ligger du i riskzonen för att drabbas av magnesiumbrist och då är ett magnesiumtillskott extra viktigt. Eftersom magnesium styr så pass många funktioner i kroppen kan många olika sorters besvär uppkomma till följd av en eventuell brist.

De främsta konsekvenserna av magnesiumbrist är trötthet och stora svårigheter att slappna av i kroppen. En konsekvens av detta blir i regel en försämrad nattsömn som kan leda till lättretlighet och en försämrad koncentrationsförmåga. Magnesiumtillskott hjälper dig slappna av och sova bättre.

Vanliga symptom som kan kopplas till magnesiumbrist är bland annat utmattning, huvudvärk, sömnsvårigheter, orkeslöshet, muskelspänningar, ryggbesvär, njurproblem, högt blodtryck, depression, ångest, muskelkramper och ökad nervositet. Lider du av något eller några av dessa symptom kan du ha råkat ut för en mild eller allvarlig magnesiumbrist, något som kan gottgöras med magnesiumtillskott.

 • Vid magnesiumbrist är du oftast trött
 • Vid magnesiumbrist har du svårt att sova och slappna av
 • Om du har huvudvärk ofta kan det bero på magnesiumbrist
 • Ångest och ökad nervositet
 • Vid magnesiumbrist återhämtar du dig långsammare än normal
 • Magnesiumtillskott är extra viktigt vid magnesiumbrist

Viktigt med Magnesiumtillskott

Genom ett magnesiumtillskott i form av exempelvis magnesiumtabletter kan bristsymptom motverkas och som drabbad får du lättare att sova, mindre muskelkramper och känner dig gladare, lugnare och piggare. Intag av magnesiumtillskott

Personer som lider av sjukdomen restless legs, en sensomotorisk sömnstörande sjukdom, kan också bli hjälpta med magnesiumtillskott. Sjukdomen drabbar upp till 15 % av Sveriges befolkning och något så enkelt som ett kosttillskott kan göra besvären mycket lindrigare.

Vissa läkare och forskare hävdar att kronisk magnesiumbrist kan ge uppkomst till allvarliga sjukdomar som ADHD, Alzheimers sjukdom, artros, astma, benskörhet, kroniskt trötthetssyndrom, hjärtsvikt, depression, diabetes, fibromyalgi, magsår, sömnlöshet, njursten, migrän, multipel skleros, muskelkramp, Osteoporos, Parkinsons sjukdom, stroke och sköldkörtelrubbningar. Rådgör med din läkare om ett magnesiumtillskott är något för dig.

 • Minskar risken för ADHD
 • Magnesiumtillskott motverkar Alzheimers Sjukdom
 • Motverkar Artros
 • Astma kan förbättras med ett tillskott av magnesium
 • Förebygger Benskörhet
 • Motverkar Diabetes
 • Magnesiumtillskott motverkar Parkinsons Sjukdom
 • Kan minska risken för Stroke
 • Sköldkörtelrubbningar kan förbättras av magnesiumtillskott
 • Minskar Muskelkramp
 • Restless Legs kan bero på magnesiumbrist
 • Bidrar till minskade sömnsvårigheter
 • Motverkar Osteoporos
 • Multipel Skleros kan påverkas positivt av magnesiumtillskott
Dricker du mer än sju alkoholhaltiga drycker per vecka?
Effekten av alkohol på magnesium nivåer liknar effekten av diuretika: det sänker magnesium tillgängligt för cellerna genom att öka utsöndringen av magnesium via njurarna. I studier om magnesiumbrist var ca 30% av alkoholister drabbade. Ökat alkoholintag bidrar också till minskad effektivitet i matsmältningssystemet, liksom vitamin D-brist, som båda kan bidra till låga magnesiumnivåer. Vid stora alkoholintag blir ett magnesiumtillskott extra viktigt.

Vilka typer av magnesiumtillskott finns det?

Magnesium i magnesiumtillskott finns i en mängd olika former. Kosttillskott kan innehålla allt från magnesiumoxid, magnesiumcitrat och magnesiumklorid. De olika magnesiumformerna absorberas inte på samma sätt av kroppen.

Vissa studier har visat att citrat- och kloridformer tas upp lättare i kroppen än oxid- och sulfatformer. Olika magnesiumtillskott baseras på olika former beroende på tillverkaren. Du som planerar att köpa ett magnesiumtillskott ska läsa noga på kosttillskottets innehållsförteckning.

Bäst effekt och upptag kommer du att få av ett magnesiumtillskott som bygger på magnesiumcitrat eller magnesiumklorid. Zink och kalcium kan motverka kroppens förmåga att tillgodogöra sig de extra halterna av magnesium, så äter du andra kosttillskott ska dessa mineraler inte krocka. Man ska aldrig inta flera olika kosttillskott på en och samma gång. Minst två timmar bör passera mellan intagen av dina olika kosttillskott för att undvika att vitaminerna och mineralerna tar ut varandra.

Äter du mediciner för kroniska sjukdomar eller andra besvär ska du alltid rådgöra med din husläkare innan du börjar äta magnesiumtillskott. Det är svårt att på förhand veta hur mineralämnen påverkar olika mediciner och i vissa fall kan deras verkningskraft minskar på grund av ett ökat mineralintag. Uppsöker du läkare för något kroppslig besvär ska du alltid uppge vilka receptfria kosttillskott du äter.

Vilka livsmedel innehåller Magnesium?

Livsmedelsverket rekommenderar att friska personer får i sig omkring 300-450 milligram magnesium per dag. Men då vi äter allt mer näringsfattiga livsmedel samt stressar mer så har vårt Kött innehåller magnesium dagliga magnesiumintag reducerats kraftigt.

Magnesiumtillskott kan förutom magnesiumrika livsmedel vara lösningen på det minskade intaget på grund av vår livsstil. Många vet dessutom inte om att preventivmedel som p-piller eller p-stav, laxermedel samt hormonstörningar kan leda till ett försämrat upptag av magnesium. Vill du maximera ditt magnesiumupptag ska du fokusera på följande livsmedel:

Livsmedel rika på magnesium
 • Vetekli
 • Sötmandlar, Hassel- och cashewnötter
 • Sojabönor
 • Bovete
 • Råris
 • Hirs
 • Räkor
 • Banan
 • Ostron
 • Potatis
 • Vitkål
 • Råg och grahamsmjöl

Ekologiska val är bäst

Kan du hitta obehandlade och ekologiska varianter av dessa livsmedel kan du få i dig stora mängder magnesium. Du undviker då att drabbas av bristsjukdomar till följd av en näringsfattig kost. Kompletterar du din kost med kvalitativa magnesiumtillskott är det osannolikt att du kommer att drabbas av magnesiumbrist.

Hur påverkas kroppen av magnesiumtillskott?

Magnesium har stor effekt och verkan i kroppen. Vi kan tacka magnesium för reglering av vårt blodtryck, och lider du av högt blodtryck kan magnesiumtillskott leda till en positiv sänkning. Blodets förmåga att koagulera styrs också av magnesium, en funktion som förhindrar Stark kropp av magnesiumtillskott uppkomsten av blodproppar.

Kroppens reglering av blodsocker är också beroende av magnesium. Alla dessa funktioner kan försämras avsevärt eller sluta fungera om man skulle drabbas av magnesiumbrist. Att täcka det dagliga behovet av magnesium är speciellt viktigt för dig som tränar hårt och svettas mycket.

När vi svettas förlorar vi stora mängder magnesium, något inte alla vet om, så hård konditionsträning kan i värsta fall leda till magnesiumbrist. Ägnar du dig åt regelbunden och intensiv konditionsträning bör du vara uppmärksam på ditt magnesiumintag. Brist på mineralen kan innebära uppkomst av många allvarliga åkommor som kan vara förödande för en aktiv person och ett magnesiumtillskott är därför att föredra.

Prestationsnedsättning på grund av trötthet, utmattning och besvärliga muskelkramper och smärtsam träningsvärk är inget som elitidrottare önskar sig. Med magnesiumtillskott kan idrottares muskelfibrer och nervsignaler fortsätta att prestera på topp.

Magnesium vs Vätska i kroppen?

Magnesium har också en nyckelroll när det kommer till kroppens vätskereglering, en funktion som är riktigt viktig för alla människor. Denna process kyler ner dig och ser till att du inte överhettas i varmt klimat eller när du tränar eller anstränger dig hårt. Vid hårda träningsperioder rekommenderas ett magnesiumtillskott.

Under sommaren kan du minimera riskerna att drabbas av överhettning om dina magnesiumdepåer är ordentligt påfyllda. När svetten tränger ut ur porerna följer också olika essentiella mineraler med. Detsamma gäller för urin och avföring. Svett består förutom av magnesium även av vatten och salt. Med höga halter magnesium och andra mineraler och vitaminer i kroppen kan du vara aktiv året runt och inte motarbetas av trötthet till följd av bristsymtom.

Magnesiumtillskott reparerar kroppen

Magnesiumtillskott gör att du aldrig behöver oroa dig för att många av kroppens basala funktioner havererar. Du kan då vara på den säkra sidan och få tillgång till mineralens alla positiva effekter på din kropp.

Med en fullgod daglig dos magnesium kan dina muskler slappna av efter påfrestande sammandragningar vid exempelvis styrketräning och du kan njuta av minskad muskeltrötthet och träningsvärk. Magnesiums påverkan på kroppens nervsystem innebär att sömnen också påverkas av mineralen.

Kvalitativ vila och nattsömn är faktorer som förutom kosten har stor påverkan på vårt allmänna välbefinnande. Magnesiumtillskott kan ses lite som en mirakelkur som kan förstärka och förbättra massor av processer och funktioner i kroppen.

 • Magnesiumtillskott hjälper dina muskler att slappna av
 • Bidrar till minskad muskeltrötthet
 • Minskar träningsvärken
 • Förbättrar din sömnkvalitet
 • Förbättrar kroppens vätskereglering
 • Extra viktigt under varma perioder
 • Magnesiumtillskott motverkar magnesiumbrist
 • Om du kissar ofta kan du behöva fylla på med ett magnesiumtillskott

Magnesiumtillskott vid elitidrott

Att öka ditt intag av magnesium genom ett magnesiumtillskott kan leda till en rad Magnesiumtillskott hjälper kroppens återhämtningpositiva kroppsliga effekter. Oavsett om man är elitidrottare eller inte vill man inte drabbas av ihållande kramper, ryckningar, sömnsvårigheter eller allvarliga sjukdomar som hjärtsvikt, depression, sömnlöshet och benskörhet som en konsekvens av magnesiumbrist.

En näringsrik kost plus magnesiumkosttillskott försäkrar att du är frisk och slipper tidigare nämnda besvär. Vitamin- och mineralbrist kan orsaka mycket problem och åtgärden är enkel. Beslutar du dig för att använda magnesiumtillskott ska du dock vara försiktig med doseringen.

Att överdosera magnesium innebär att överskottet måste filtreras ut ur kroppen med hjälp av njurarna. Omkring 60 milligram magnesium kan njurarna utsöndra per dag, och det är främst den som lider av hjärt- och kärlsjukdomar eller njursjukdomar som riskerar att drabbas av förgiftning. För friska vuxna personer är ett magnesiumtillskott ofarligt så länge rekommenderas dos intas.

 • Vid hård träning ökar behovet av magnesium
 • Under stressiga perioder av ditt liv kan ett magnesiumtillskott hjälpa
 • Om du äter väldigt ensidig kost
 • Magnesiumtillskott behövs om du lider av magnesiumbrist
 • Behövs om du har svårt att slappna av och sova
 • Magnesiumtillskott bidrar till ökade resultat både vid styrketräning och kondition

Magnesiumförgiftning?

Symtom för magnesiumförgiftning är muskelsvaghet, apati, andningssvårigheter, depression, koma, illamående, lågt blodtryck, diarré, rubbad hjärtrytm och förlamning av skelettmuskulaturen.

För friska personer är magnesiumförgiftning mycket ovanligt men äldre kan råka illa ut om de intar magnesiumtillskott samt äter andra mediciner och livsmedel som är rika på magnesium.  9000 milligram magnesium eller mer är en akut giftig dos, något som i princip är omöjligt att tillgodogöra sig enbart genom kosten. Det dagliga rekommenderade intaget på 350 milligram för vuxna bör inte överskridas. Följ dessa rekommendationer och angiven dos på erat magnesiumtillskott. Överdosera ej!

Även en mindre överdosering kan leda till biverkningar och besvär. Barn i åldern 1-3 år är känsligare än vuxna och de bör inte få i sig mer än 65 milligram per dag, gränsen för barn i åldern 4-8 år ligger på 110 milligram.

Dosering?

Intar du mellan 500-1000 milligram magnesium per dag kan du drabbas av lös avföring och illamående. Ditt magnesiumtillskott bör följa de rekommendera riktlinjerna för att undvika biverkningar.

För bästa möjliga upptag bör du inta magnesiumtillskottet med mat. Vill du få ut maximalt med effekt av en extra hög dos magnesium kan du alternera mängden per dag. Det går bra att börja äta ungefär 300-400 milligram dagligen och successivt öka dosen med 100-200 milligram var fjärde dag. Skulle du drabbas av sömnsvårigheter eller förstoppning kan du minska intaget något.

Diarré innebär att tarmen inte hinner ta upp näringen ur maten så det är aldrig en önskvärd biverkning. Då kommer du förlora magnesium istället för att bidra till ökade gottgörande halter.

Tar du kalciumtillskott tillsammans med magnesium?
Studier har visat att när magnesiumintag är lågt, kan kalciumtillskott minska magnesiumets absorption och retention. Medan kalciumtillskott kan ha negativa effekter på magnesiumnivåer kan magnesiumtillskott faktiskt förbättra kroppens användning av kalcium Kroppen tenderar att bibehålla kalcium när du närmar dig ett magnesiumbrist tillstånd.

Extra kalciumintag vid en sådan tid kan orsaka en onormal ökning av kalciumnivåer inuti cellerna, däribland cellerna i hjärta och blodkärl. Med tanke på den känsliga balansen mellan kalcium och magnesium i cellerna, är det bäst att vara säker på att du har tillräckliga nivåer av magnesium innan du tar kalciumtillskott för att motverka magnesiumbrist.

Magnesiumtillskott återhämtar muskelcellerna

Att magnesium har så stor inverkan på cell-, nerv-, skelett- och muskelfunktioner gör att mineralen skämtsamt kallas för ett naturligt lugnande medel.

Magnesiumtillskott kan motverka stelhet i rygg och nacke efter stillasittande arbetspass och ständig stelhet kan vara en indikation på magnesiumbrist. Muskeltrötthet är ett av de vanligaste symtomen vid magnesiumbrist, så stela axlar behöver inte nödvändigtvis enbart bero på felaktig arbetsställning eller för hård träning.

Vissa magnesiumtillskott innehåller även kalcium för att de båda mineralerna samverkar. Vid valet av kombinerade kosttillskott är det väsentligt att du studerar ingrediensförteckningen och väljer ett kosttillskott som baseras organiska föreningar. Icke organiska föreningar innebär ofta att kosttillskottet är billigare men att kvaliteten på mineralerna är sämre och svårare för kroppen att ta upp.

Köp magnesiumtillskotten hos kända leverantörer

Organiska magnesiumformer tas snabbt och effektivt upp av kroppen och kan direkt motverka bristsymtom. En del magnesiumtillskott är tillverkade av en blandning av organiska och icke organiska mineralföreningar.

Tillverkarna slåss givetvis om kunderna och konkurrensen är hård, men i längden lönar det sig att lägga lite mer pengar på sitt kosttillskott och veta att det man äter kommer att fungera och är av god kvalitet. Föreningar av magnesium som är bra och lätta för kroppen att tillgodogöra sig är den som har ändelserna; karbonat, citrat, aspartat eller glukonat.

Det är så kallat kelaterat magnesium, som innebär att mineralen är bunden, men ändå tas upp enkelt i kroppen. Undvik magnesiumoxid, en magnesiumform som är mycket svår för kroppen att tillgodogöra sig. Köp ett magnesiumtillskott från känd leverantör.

Symptom på magnesiumbrist?

Är du ofta sugen på choklad kan detta vara en indikation på magnesiumbrist. Kanske tänker du inte på att du har ätit ensidigt den senaste tiden, druckit en hel del alkohol eller att du intar antibiotika eller mediciner som är vätskedrivande, riskfaktorer som kan framkalla en magnesiumbrist. Om du känner igen dig kan ett magnesiumtillskott vara nödvändigt. Chokladsug kan indikera magnesiumbrist

Då mineralen förekommer i vanligt dricksvatten är kranvatten en god magnesiumkälla. Men mjukt vatten innehåller inte lika mycket magnesium som hårt, så bor du på en plats där kranvattnet är mjukt kan ett magnesiumtillskott vara att föredra. Även vatten på flaska som kan vara rikt på magnesium, det är inte en slump att buteljerat vatten kallas för mineralvatten.

Rött vin är också en god källa till magnesium, även om det kan kännas lite tvetydigt att alkohol är en källa till mineralen då det också är en naturlig fiende. Men ett litet glas rött vin kan ge ett gott tillskott, 100 gram vin ger 12 milligram magnesium och är ett litet komplement till magnesiumtillskott.

Varför uppstår Magnesiumbrist?

Sättet vi lever på är uteslutande den vanligaste orsaken till att vi drabbas av magnesiumbrist. Fysisk och psykisk stress frigör magnesium från blodcellerna och mineralet följer sedan med urinen ut ur kroppen.

Ett visst minskat mått av magnesium är inte skadligt men skulle du lida av kronisk stress eller stressrelaterade sjukdomar kan den ökade magnesiumförlusten slutligen leda till magnesiumbrist. Att äta magnesiumtillskott i stressiga perioder eller när du insjuknat i en stressrelaterad sjukdom är mycket viktigt.

Du kan fokusera på att handla och tillaga måltider av magnesiumrika livsmedel för att på ett naturligt öka magnesiumhalterna i kroppen. Att lägga om kosten något och tänka dig för innan du lägger dina varor i korgen kan räcka för att återfå normala magnesiumvärden.

 • Magnesiumbrist uppstår vid ensidig kosthållning
 • Veganer och vegetarianer drabbas lättare av magnesiumbrist
 • Vid en stressig livsstil där du “fuskar” med kosten
 • Magnesiumbrist motverkas effektivt genom att ta ett magnesiumtillskott

Dricker du mycket läsk är risken för magnesiumbrist större

Hjälper det inte och du fortsätter att plågas av bristsymtom är ett magnesiumtillskott nästa steg i förbättringsprocessen.  Har du en vana att dricka mycket läskedrycker och äta mycket sötsaker är ett magnesiumtillskott i princip nödvändigt.

Sura och söta läskedrycker kan innehålla stora mängder fosforsyra som har en mycket utdrivande effekt rörande magnesium och kalcium. Skulle du dessutom tillfalla en riskgrupp i form av höjda stressnivåer kan magnesiumbristen lura runt hörnet.

 • Fosforsyra driver ut Magnesium ur kroppen.
 • Fosforsyra driver ut Kalcium ur kroppen.

Att vi arbetar allt mer och att vi insjuknar allt oftare i stressrelaterade sjukdomar ställer högre krav på våra kostvanor. För att bibehålla en god hälsa och ett starkt immunförsvar måste vi tänka mer på vad vi äter och hur vi spenderar vår fritid.

Har du upplevt något av följande:
Ångest? Tider av hyperaktivitet? Svårighet att somna? Svårigheter att sova? Ovanstående symtom kan vara neurologiska tecken på magnesiumbrist. Magnesium är nödvändigt för nervledning och är också förknippat med elektrolytobalans som påverkar nervsystemet. Magnesiumbrist är också förknippat med personlighetsförändringar och ibland depression.

Magnesiumtillskott behövs vid stressiga situationer

Det är viktigt att undvika stress när man är ledig om man har ett mycket stressfyllt arbete. Genom att äta varierar och att alltid försöka planera sina måltider noga kan man minimera användandet av halvfabrikat och raffinerade råvaror. En stor del arbetande personer skulle kunna gynnas av magnesiumtillskott och vitamintillskott.

Vitaminer och mineraler stärker kroppens skydd mot vanliga infektionssjukdomar som förkylningar och magsjukdomar. Ekologiskt framställd mat är giftfri och näringsrik och den bästa källan till goda halter av gynnsamma mineraler och vitaminer.

Räcker det med att äta ekologiskt?

Ekologiska livsmedel ger mer kraft och energi är förädlade livsmedel och är inte skadliga för kroppen då de framställs utan giftiga bekämpningsmedel. I längden gynnar ekologisk mat inte bara din egen kropp, utan även ett hållbart och miljövänligt jordbruk där arbetsförhållandena är säkra och produkterna näringsrika.

Regelverket för ekologisk mat är hårdare än för icke ekologiska produkter och garanterat bland annat att varorna inte innehåller onaturliga färgämnen och smakförstärkare.

Ta ett magnesiumtillskott för att vara säker

Otillräckliga nivåer av magnesium kan ställa till på många nivåer i kroppen, något man bör undvika genom en hälsosammare kosthållning rik på magnesium och andra essentiella mineraler, vitaminer, aminosyror och fetter. Tillåter din ekonomi och din närmiljö dig att välja närodlade och ekologiska livsmedel är detta en naturlig och effektiv väg till en näringsrikare kost, rik på magnesium och andra mineraler som din kropp kräver.

Förbättrar du din kost har du kommit en lång bit på väg mot en sundare livsstil. Kombinerar du ditt nya sätt att se på mat med ett högkvalitativt magnesiumtillskott kan du öka ditt allmänna välmående ordentligt. Plussar du sedan även på daglig motion har du gjort vad du kan för att stärka din kropp och rusta den för ett aktivt och friskt liv.

Att öka mängden gröna grönsaker, nötter och fullkornsprodukter är tre smarta och enkla steg som främjar högre magnesiumnivåer och med den en ljusare och sundare framtid.

Analys

Min egen analys av Magnesiumtillskott är att jag mår bättre, återhämtar mig snabbare och orkar därmed ta i mer på mitt nästa pass vilket leder till ökad muskeltillväxt. Förutom att jag orkar mer på gymmet så orkar jag även mer utanför gymmet, om det beror på Magnesiumtillskottet i sig el pga att min fysiska förmåga förbättrats pga ökade träningsresultat låter jag var osagt.

Dock inbillar jag mig att det är otroligt viktigt att få i sig alla vitaminer och mineraler för att kunna må och prestera så bra man bara kan och vill. Kost, Sömn och Träning bidrar alla till ett välmående och en bättre mental balans hos var och en av oss.

Jag rekommenderar ett magnesiumtillskott till alla er som tränar hårt, stressar mycket, ofta blir förkylda el som helt enkelt vill förbättra eran levnadskvalite. Läs mer om magnesiumtillskott vid träning.

 • Magnesiumtillskott hjälper mig att utvecklas mer i min träning
 • Hjälper mig att sova bättre
 • Bidrar till en lugnare tillvaro
 • Hjälper mig att hantera stress på jobbet bättre
 • Bidrar till att hålla mig frisk under förkylningstider
 • Magnesiumtillskott hjälper mig att må bättre och vara mer tillfreds med min vardag

Denna sida Magnesiumtillskott.se är enbart till i informationssyfte. Var och en tar tillskott på sitt eget ansvar. Vid osäkerhet rådfråga er läkare.