Magnesium

Magnesium

Magnesium är ett grundämne som tillhör gruppen jordmetaller och är en förhållandevis mjuk metall som återfinns i jordskorpan. I växtriket återfinns magnesiumatomer i klorofyllmolekyler. Mineralen har alltså en avgörande roll i fotosyntesen, den kemiska processen där klorofyllmolekylerna absorberar solljus som sedan omvandlas till energi.

Magnesium är vattenlösligt och den källa som innehåller mest magnesium är havsvatten. I den mänskliga kroppen återfinns de högsta halterna av magnesium i tänder och skelett, hela 60 %, medan resterande mängd främst hittas i celler och muskelvävnad.

Mineralen magnesium utgör en viktig faktor i många centrala kroppsfunktioner. Varje enskild cell kräver magnesium för att fungera och inte brytas ner. Och mer än trehundra olika biokemiska reaktioner kräver magnesium för att aktiveras. Magnesium krävs bland annat för aktivering av mer än 70 % av kroppens alla enzymer samt för vår förmåga att absorbera kalcium och proteiner.

Mineralet är även betydelsefullt för cell-, nerv-, skelett- och muskelfunktioner. Utan magnesium kan inte basala kroppsfunktioner som muskelavslappning efter muskelsammandragning fungera.

Magnesiums funktion i kroppen

I kroppen krävs även magnesium för mjuka vävnader som hjärta och hjärna. Hjärtat är även  en muskel och dess pumpverksamhet är beroende av magnesium, för avslappning och kalcium för sammandragning. Utan magnesium kan vi inte absorbera kalcium, en annan livsnödvändigt mineral. Upptaget samt nyttjandet av kalcium i kroppen styrs av magnesium.

Får vi inte i oss en tillräckligt stor dos magnesium kan det leda till att kalcium avlagras i våra vävnader. Organ och leder, och i värsta fall hjärnan, kan i ett sådant skede förkalkas. Mineralerna kalcium och magnesium är med andra ord beroende av varandra. De både samverkar, motverkar och balanserar varandra.

Magnesium – Rekommenderat dagligt intag

Det rekommenderade dagliga intaget av magnesium är cirka 300-350 milligram per dag. Livsmedel som är magnesiumrika är framförallt alger, mandlar, grönkål, vetekli, spenat, bovete och råg. Mineralen finns även i relativt höga doser proteinrika livsmedel som kött, kyckling, fisk och räkor.

Men hanteringen av våra livsmedel kan sänka deras naturliga magnesiumhalt. Processer som kylning, lagring och transport kan minska närings- och mineralhalten i livsmedlen om de inte görs på rätt sätt. Raffinering av bladgrönsaker och fullkornsprodukter, som i vanliga fall är magnesiumrika, skapar stora mineralförluster.

När man maler olika sädesslag till mjöl går också stora halter av magnesium förlorat. Detta på grund av att mineralen främst finns i vetet eller rågens grövre delar som skalet och grodden. Vid rostning av mandlar går mycket av mineralen förlorat.

 • Magnesium finns exempelvis i följande livsmedel:
 • Alger
 • Kycklig
 • Räkor
 • Mandlar
 • Kött
 • Spenat
 • Bovete

Tillagningen påverkar magnesiuminnehållet

När vi tillreder gröna grönsaker hemma genom att koka och förvara dem i kylskåp kan de också bli fattiga på mineraler. Havsvatten som är riktigt magnesiumrikt kan vi i våra städer inte gottgöra oss eftersom vårt dricksvatten till största del utgörs av ytvatten från bäckar och floder.

Dessa vattenkällor har tyvärr inte en lika hög koncentration av mineraler som havsvatten. Äter man varierat och kanske lite extra av magnesiumrika livsmedel är det sällsynt att man drabbas av magnesiumbrist. Men har man en förkärlek för förädlade, bearbetade och raffinerade näringsfattiga livsmedel som vitt bröd, godis och läsk kan detta leda till brist på magnesium.

Magnesium bidrar till en fungerande kropp

Mineralen krävs nämligen för en välfungerande lever, galla, bukspottkörtel och blodsockerbalans, organ och processer som sköter avgiftning samt reglerar insulinnivåerna i kroppen.

Äter du mycket skräpmat och livsmedel med konstgjorda tillsatser går dessa processer och organ på högvarv och en stor dos magnesium krävs för att de ska fungera fläckfritt. Även vätskedrivande drycker som te och kaffe är en av magnesiumets värsta fiender. Denna typ av drycker driver ut mineraler ur kroppen i och med den ökade urinproduktionen.

En eventuell magnesiumbrist till följd av ensidig och näringsfattig kost kan leda till många negativa konsekvenser.

Känner du dig trött? Lång återhämtningstid efter träning? Orolig och Stressad?
Ovanstående påståenden kan bero på magnesiumbrist, om ni lider av något av detta testa ett magnesiumtillskott i form av magnesiumtabletter och märk skillnaden!

Stress bidrar till magnesiumbrist

Även stress och stora mängder alkohol, salt och tobak kan orsaka sänkta magnesiumnivåer. Stress minskar magnesiumnivåerna i kroppen Eftersom mineralen styr så pass många funktioner i kroppen kan många olika sorters besvär uppkomma till följd av bristen.

De främsta konsekvenserna är att en person med magnesiumbrist kan känna sig väldigt trött och samtidigt ha svårt att slappna av i kroppen. En konsekvens av detta blir i regel en försämrad nattsömn som kan leda till lättretlighet och en oförmåga att kontrollera tankeverksamheten.

Vanliga symptom som kan kopplas till magnesiumbrist är bland annat utmattning, huvudvärk, sömnsvårigheter, orkeslöshet, muskelspänningar, ryggbesvär, njurproblem, högt blodtryck, depression, ångest, muskelkramper och ökad nervositet. Lider du av något eller några av dessa symptom kan det råda brist på magnesiummineral i din kropp och kost vilket skulle kunna avhjälpas med ett magnesiumtillskott.

Magnesiumtabletter

Genom ett magnesiumtillskott i form av exempelvis tabletter kan dessa symptom avhjälpas och som drabbad får du lättare att sova, mindre muskelkramper, hjärtbesvär och känner dig gladare, lugnare och piggare.

Personer som lider av sjukdomen restless legs, en sensomotorisk sömnstörande sjukdom, kan bli avhjälpta med ett magnesiumtillskott. Restless legs syndrom, eller R.L.S, drabbar upp till 15 % av Sveriges vuxna befolkning.

Vissa läkare och forskare hävdar att kronisk magnesiumbrist kan ge uppkomst till allvarliga sjukdomar som ADHD, Alzheimers sjukdom, artros, astma, benskörhet, kroniskt trötthetssyndrom, hjärtsvikt, depression, diabetes, fibromyalgi, magsår, sömnlöshet, njursten, migrän, multipel skleros, muskelkramp, Osteoporos, Parkinsons sjukdom, stroke och sköldkörtelrubbningar.

 • Magnesiumtabletter motverkar stroke
 • Motverkar depression
 • Magnesiumtabletter motverkar benskörhet
 • Förbättrar din sömn
 • Magnesiumtabletter bidrar till kroppens återhämtning
 • Magnesiumtabletter motverkar muskelkramp

Olika former av magnesium

Magnesium finns i en mängd olika former, bland annat magnesiumoxid, magnesiumcitrat och magnesiumklorid. De olika formerna absorberas inte på samma sätt av kroppen, och vissa Symbolisera magnesium i olika pulverform studier har påvisat att citrat- och kloridformer tas upp lättare än oxid- och sulfatformer. Olika kosttillskott av magnesium baseras på olika former beroende på tillverkare.

Vill du äta ett kosttillskott av magnesium kan du prova dig fram, men det kan vara klokt att i första hand satsa på ett preparat som antingen bygger på magnesiumcitrat eller magnesiumklorid för bästa möjliga upptagning. Zink i stora mängder motverkar magnesiumupptaget. Äter du mediciner för kroniska sjukdomar eller andra besvär ska du alltid rådgöra med din husläkare innan du påbörjar en magnesiumkur. Det är svårt att på förhand veta hur mineralämnen påverkar olika mediciner och i vissa fall kan en viss kombination vara förödande om medicineras verkningskraft minskar på grund av ett ökat mineralintag.

Är du frisk och kry men söker hjälp hos din doktor för något problem eller bekymmer ska du alltid vara noga med att uppge vilka receptfria kosttillskott du äter. Var uppmärksam så att inte effekten av vare sig dina existerande mediciner eller ditt magnesiumtillskott uteblir.

 • Magnesiumtillskott finns i tablettform
 • Magnesium finns i pulverform
 • Flytande form
 • Magnesiumtillskott finns i spray form
 • Magnesiumtillskott finns som citrat ( Magnesiumtabletter eller magnesiumpulver )

Magnesiumfakta

 • Den kemiska inslaget magnesium har symbolen Mg och atomnummer 12.
 • Sir Humphry Davy var först med att isolera magnesium i England, 1808, kalla det “Magnium”. Medan Antoine Bussy först förberett magnesium i en konsekvent form 1831.
 • Är en alkalisk jordartsmetall. Även om det inte finns i en fri ren form finns dess föreningar i stora fyndigheter som magnesit, dolomit och andra mineraler.
 • Det 8: e vanligaste grundämnet i jordskorpan och efter järn, syre och kisel är den 4: e vanligaste grundämnet i jord som helhet utgör 13% av vår planets massa.
 • Elemental magnesium är en lätt, ganska stark, silvervit metall som befläckas aningen när den utsätts för luft.
 • Magnesium har en smältpunkt av 1994 ° F (1090 ° C) och en kokpunkt av 1202 ° F (650 ° C).
 • När magnesiumet är pulveriserat i små doser är det mycket brandfarligt, Magnesium brinner med en lysande vit flamma. Metallen är svårare att antända som en stor massa.
 • När magnesium antänts är det extremt svår att släcka. Om du försöker att släcka elden med vatten producerar vätgas, vilket bara intensifierar det. Magnesium brinner också i både rent kväve och ren koldioxid, så en koldioxidbrandsläckare kommer att mata elden också. Det mest effektiva sättet att stoppa brinnande magnesium är genom att använda en pulver brandsläckare, eller täcka över elden med sand.

Mer fakta om magnesium

 • Magnesiumets ljusa och snabba sken har gjort den användbar i produkter såsom ficklampa, fotografi, facklor och pyroteknik.
 • Kina producerar cirka 80% av världens magnesium.
 • Efter järn och aluminium, är magnesium den 3: e mest använda konstruktionsmetall på grund av sin lätthet.
 • Magnesium kan jämföras med aluminium, men att vara en tredjedel lättare än aluminium gör den användbar i legeringar som används i konstruktionen av flygplan och missiler.
 • Biltillverkare som Volkswagen, Porsche, BMW, Corvette, och Mitsubishi har alla använt magnesium i motorkomponenter.
 • På grund av sina goda mekaniska och elektriska egenskaper och lätthet, är magnesium användbar vid tillverkning av elektroniska enheter såsom mobiltelefoner, bärbara datorer och kameror.
 • Speciella bilhjul så kallade mag hjul “fick det namnet på grund av användningen av magnesium i deras konstruktion”. Men dagens mag hjul inkluderar inte längre ämnet då de huvudsakligen tillverkas av aluminium.
 • Magnesiumföreningar, främst magnesiumoxid (MgO) används i tillverkningen, jordbruks-, kemi-, och byggnadsindustrin.
 • Det 11: e vanligaste grundämnet i människokroppen med cirka 60% som finns i skelettet och 39% som finns i muskelcellerna.
 • Magnesiumrika livsmedel innehålla kryddor, nötter, spannmål, kaffe, kakao, te och gröna bladgrönsaker som spenat.